Tuesday, August 21, 2012

Monday, August 20, 2012

Monday, August 13, 2012

Kampung Skudut - 开始要收割,打稻了.


2012年8月12日,古晋,砂拉越 - Kpg Skudut 开始收割和打稻了。这种工具打稻已经很落后了,但是还是用稻桶方便,省开支还减少谷粒的损失,它是以前祖辈传下来的,已经有很深的感情了。